image_pdfimage_print

JU Služba za zapošljavanje Zeničko-dobojskog kantona 23.08.2021. godine objavljuje Drugi krug Javnog poziva za učešće u Programu sufinansiranja zapošljavanja 2021 – mjera Služba u saradnji sa poslodavcima 2021.

Prijave za učešće na navedenu mjeru mogu se vršiti u periodu od 7:30 do 15:30 sati, putem protokola biroa rada.

Ovom mjerom obuhvaćene su dvije (2) podmjere i to:

  1. sufinansiranje zapošljavanja i
  2. sufinansiranje obuke.

Poslodavci koji se prijavljuju na podmjeru „Zapošljavanje“ dostavljaju popunjen i ovjeren Prijavni obrazac SP 2021 – zapošljavanje, dostupan na linku ispod.

Prijavni obrazac SP 2021 – zapošljavanje

Poslodavci koji se prijavljuju na podmjeru „Obuka“ dostavljaju popunjen i ovjeren Prijavni obrazac SP 2021 – obuka, dostupan na linku ispod.

Prijavni obrazac SP 2021 – obuka

Poslodavci se mogu prijaviti isključivo na samo jednu podmjeru.

Ukoliko je to moguće, prijavne obrasce popunjavati elektronskim putem.

 NAPOMENA:

1) Navedene prijave dostaviti općinskim biroima rada prema mjestu sjedišta poslodavca.

2) Svi korisnici koji su aplicirali 05.05.2021.godine, a čije prijave imaju status na čekanju, ponovo mogu aplicirati na navedeni javni poziv.

3) Javni poziv će biti otvoren do utroška sredstava.