image_pdfimage_print

Federalni zavod za zapošljavanje je 03.09.2021. godine objavio Javni poziv za učešće u “Programu sufinansiranja zapošljavanja Roma u 2021. godini” sa odgovarajućim obrascima. Uslovi za učešće su sadržani u Javnom pozivu, kao i u Programu koji će biti otvoren 30 dana od dana objavljivanja, s tim da će u slučaju nedovoljnog broja prijava trajanje Javnog poziva biti produženo do utroška planiranih sredstava. Sve dodatne informacije kao i potrebni obrasci zainteresovani mogu naći na link https://www.fzzz.ba/ID:C-572