image_pdfimage_print

Obavještavaju se nezaposlene osobe da se 05.09.2022. godine mogu prijaviti na mjeru “Druga prilika 2022” u okviru Programa sufinansiranja samozapošljavanja – Start up 2022.

Prijave će se zaprimati u vremenu od 08:00 do 15:00 sati, pa do utroška sredstava.

Nezaposlene osobe koje se prijavljuju na mjeru “Druga prilika 2022”, popunjavaju prijavni obrazac (Obrazac DP 2022), koji se nalazi na linku dole i isključivo ga šalju na e-mail adresu:

kontakt@zdk-szz.ba

Ukoliko je to moguće, prijavne obrasce popunjavati elektronskim putem.

Sa jedne e-mail adrese je moguće poslati samo jednu prijavu. Ukoliko sa iste e-mail adrese bude dostavljeno više prijava, kao validna će se uzeti samo ona koja je prva dostavljena.

Prijave na mjeru se evidentiraju u realnom vremenu, po datumu i vremenu primanja e-maila. Sve prijave će, u skladu sa pravilima Programa, biti provjerene. Služba će na svojoj web stranici postaviti informaciju o prispjelim prijavama nezaposlenih osoba, sa statusom ‘na provjeri’, ‘odobreno’ i ‘na čekanju’.

Nezaposlena osoba/aplikant mora biti prijavljena na evidenciji nezaposlenih Službe minimalno dan prije podnošenja Obrasca prijave – Druga prilika (Obrazac DP 2022).

NAPOMENA: Nakon što Služba provjerom utvrdi koje su od prijavljenih nezaposlenih osoba kvalificirane za učešće u Programu, Služba poziva nezaposlenu osobu/aplikanta da u roku od 60 dana od dana obavještenja, dostavi potrebnu dokumentaciju za zaključivanje ugovora o sufinansiranju samozapošljavanja do utroška raspoloživih sredstava utvrđenih budžetom za navedenu mjeru.

Obrazac prijave DP 2022 se može preuzeti i na web stranici Zavoda i na web stranici Službe.

Program sufinansiranja samozapošljavanja – Start up 2022

Prijavni obrazac DP 2022