image_pdfimage_print

JU Služba za zapošljavanje ZDK, u saradnji sa Federalnim zavodom za zapošljavanje i Ministarstvom za boračka pitanja ZDK, počinje realizaciju Projekta sufinansiranja zapošljavanja i samozapošljavanja djece šehida/poginulih branitelja 2022. Projektom je predviđeno zapošljavanje i samozapošljavanje djece šehida/poginulih branitelja, koja se nalaze na evidenciji Službe za zapošljavanje ZDK bez obzira na stepen obrazovanja i starosnu dob dan prije zaključivanja ugovora o radu sa poslodavcem (zapošljavanje), a u slučaju pokretanja vlastite djelatnosti, osobe koje se nalaze na evidenciji bez obzira na stepen obrazovanja i starosnu dob, kao i osobe koje su bile zaposlene po programima iz prethodnih godina, ali ne duže od tri godine. Projektom je za osobe iz ciljne grupe, kojima se sufinansira zapošljavanje određeno sufinansiranje dijela troškova obaveznih doprinosa i dijela neto plaće u iznosu od 600,00 KM mjesečno po osobi za SSS i niže stručne spreme, te iznos od 800,00 KM mjesečno po osobi za osobe sa VSS u trajanju do dvanaest (12) mjeseci. Nezaposlene osobe iz ciljne grupe sa kojima se zaključi ugovor o sufinansiranju samozapošljavanja bez obzira na vrstu djelatnosti/društvo, ostvaruju pravo na poticajna sredstva od 800,00 KM mjesečno na period do dvanaest (12) mjeseci. Ukoliko korisnik u okviru pokrenute djelatnosti/društva, osim sebe zaposli i neku drugu osobu prijavljenu na evidenciju nezaposlenih Službe za zapošljavanje ZDK iz ciljne grupe, mjesečno će mu se isplaćivati/refundirati sredstva dijela neto plaće u iznosu od po 600 KM mjesečno po osobi za SSS i niže stručne spreme, te iznos od 800,00 KM mjesečno po osobi sa VSS u trajanju do šest (6) mjeseci. Za realizaciju Programa predviđena su sredstva u iznosu od 200.000 KM, od čega 100.000 KM osigurava Ministarstvo za boračka pitanja ZDK, a 100.000 KM Federalni zavod za zapošljavanje.

Javni poziv će biti objavljen 07.09.2022. godine i ostaje otvoren do utroška sredstava.

Prijave će se zaprimati u vremenu od 07:30 do 15:00 sati u općinskim biroima rada.

U nastavku možete preuzeti tekst Projekta, kao i obrasce prijave na isti.

Obrazac Prijave – zapošljavanje

Projekt Obrazac

Prijave – samozapošljavanje