image_pdfimage_print

Obavještavaju se nezaposlene osobe da se 12.10.2022. godine mogu prijaviti na Program sufinansiranja samozapošljavanja START-UP 2022.

Prijave će se zaprimati u vremenu od 07:30 do 15:00 sati, pa do utroška sredstava.

Nezaposlene osobe koje se prijavljuju na Program, popunjavaju obrazac Prijave koji se nalazi na linku dole i isključivo ga šalju na e-mail adresu:

kontakt@zdk-szz.ba

Ukoliko je to moguće, prijavne obrasce popunjavati elektronskim putem.

Sa jedne e-mail adrese je moguće poslati samo jednu prijavu. Ukoliko sa iste e-mail adrese bude dostavljeno više prijava, kao validna će se uzeti samo ona koja je prva dostavljena.

Prijave na mjeru se evidentiraju u realnom vremenu, po datumu i vremenu primanja e-maila. Sve prijave će, u skladu sa pravilima Programa, biti provjerene. Kategorije nezaposlenih osoba koje imaju prednost pri odobravanju sredstava za sufinansiranje samozapošljavanja su naveden u tački 4. Programa. Odmah nakon uspješne kontrole ispunjavanja uslova iz Javnog poziva, Služba će obavijestiti nezaposlenu osobu o narednim koracima.

U nastavku se nalaze linkovi za tekst Programa i obrazac Prijave.

Program sufinansiranja samozapošljavanja START UP

Prijava