image_pdfimage_print

I Opći i posebni uslovi za upis: U programe srednjoškolskog obrazovanja polaznika programa obrazovanja odraslih može se upisati lice starije od 18 godina, koje ima psihofizičke uslove za savladavanje obrazovnog programa, završenu najmanje osnovnu školu za programe za sticanje srednje stučne spreme, odnosno prethodno završenu srednju stručnu spremu za programe prekvalifikacije, a da pri tome nema status redovnog učenika ili studenta. II Broj slobodnih mjesta za upis i programi: Trogodišnji programi za sticanje srednje stručne spreme i programi prekvalifikacije za stručno zvanje: Kuhar-20 polaznika. Četverogodišnji programi za sticanje srednje stručne spreme i programi prekvalifikacije za zanimanja: Prehrambeni tehničar-20 polaznika, Poljoprivredni tehničar-20 polaznika, Poslovno-pravni tehničar- 20 polaznika, III Način izvođenja programa, trajanje i uslovi za njegovo završavanje:Programi obrazovanja polaznika programa obrazovanja odraslih izvode se: konsultativno-instruktivnom nastavom, nastavom na daljinu, te na drugi primjeren način. IV Naziv javne isprave koja se izdaje i zvanje/zanimanje koje se stiče po završetku programa: Po završetku trogodišnjeg programa za sticanje srednje stručne spreme i programa prekvalifikacije za stručna zvanja, stiče se diploma o završenoj srednjoj školi za stručno zvanje: Kuhar. Po završetku četverogodišnjeg programa za sticanje srednje stručne spreme i programa prekvalifikacije za stručna zanimanja, stiče se diploma o završenoj srednjoj školi za zanimanje: Prehrambeni tehničar, Poljoprivredni tehničar, Poslovno-pravni tehničar. V Visina troškova školarine: Polaznici obrazovanja odraslih snose troškove školovanja u skladu sa važećim cjenovnikom. VI Potrebna dokumentacija: Polaznici programa obrazovanja odraslih prilikom upisa trebaju dostaviti sljedeću dokumentaciju: Zahtjev za upis (preuzima se u školi), Izvod iz Matične knjige rođenih, CIPS – potvrda o prebivalištu, Svjedodžba o završenoj osnovnoj školi (original ili ovjerena kopija) – za polaznike koji nemaju završenu srednju školu, Svjedodžbe o završenim razredima (original ili ovjerene kopije) – za polaznike koji žele vršiti prekvalifikaciju.Za svjedodžbe stečene u inostranstvu  dokaz nadležnog Ministarstva o nostrifikaciji. Konkurs ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivanja. Kompletirana dokumentacija se predaje radnim danom od 11:00 do 13:00 sati u prostorijama škole – kod pomoćnika direktora škole, na adresi dr. Adolfa Goldbergera 10, Zenica. Sve dodatne informacije mogu se dobiti putem telefona: 032/460-385; faxa: 032/460-387, putem e-maila: srednjamjesovita@gmail.com ili lično u prostorijama škole na adresi dr. Adolfa Goldbergera 10, Zenica.