image_pdfimage_print

JU Mješovita srednja industrijska škola raspisuje konkurs za upis polaznika u školskoj 2022/2023. godini kako slijedi: Operater na CNC mašinama -20 polaznika. Izvođenje programa prekvalifikacije traje od 09.01. 2023.godine do 06.09.2023. godine. Stručno-teoretski dio programa realizirat će se u školi, a praktični dio u pogonima privrednih subjekata partnera u projektu isKORak. Program prekvalifikacije za polaznike je besplatan, a finansira ga Evropska unija i MOR, kroz LEP II projekat, koji podržavaju dalji razvoj lokalnih partnerstava za zapošljavanje koja su posvećena zapošljavanju i socijalnoj koheziji u Bosni i Hercegovini. Polazniku programa prekvalifikacije, po završetku programa izdaje se diploma o završnom ispitu i stiče zanimanje operater na CNC mašinama. JU Mješovita srednja industrijska škola je registrovana ustanova za obrazovanje odraslih u skladu sa Rješenjem broj: 043-0-RegZ-17-003399. JU Mješovitoj srednjoj industrijskoj školi Zenica je odobreno obrazovanje odraslih za gore navedeno zanimanje Rješenjima o reverifikaciji uvjeta rada i programa Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport ZDK. Izvođenje formalnog programa obrazovanja odraslih za zanimanje operater na CNC mašinama odobren od strane Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport ZDK Rješenjem broj 10-34-368-067-01/22 od 15.08.2022.godine. Na konkurs se mogu prijaviti osobe starije od 18 godina sa završenom srednjom školom, a da nemaju status učenika ili studenta i da su prijavljeni u evidenciji Službe za zapošljavanje ZDK. Uz zahtjev za upis, koji preuzimaju u školi, polaznici su dužni dostaviti sljedeću dokumentaciju (original ili ovjerenu kopiju): Izvod iz matične knjige rođenih, Svjedočanstva o završenim razredima srednje škole. Konkurs ostaje otvoren  15 dana od dana objavljivanja. Za sve dodatne informacije možete nas kontaktirati: Telefoni:032 460-379, 032 460-381, 032 460-383, ili lično u školi na adresi Bulevar kralja Tvrtka I broj 11, 72000 Zenica ili e-mail: indskola1@gmail.com