image_pdfimage_print

Obavještavamo nezaposlene osobe koje se nalaze na evidenciji Službe za zapošljavanje Zeničko-dobojskog kantona da se od 24.05.2023. godine mogu prijaviti na Program Start up – Druga prilika 2023, do utroška sredstava

Prijave će se zaprimati u vremenu od 08:00 do 15:00 sati.

Prijave za učešće na navedeni Program vrše se isključivo slanjem potpisanog Zahtjeva za sufinansiranje Program Start up – Druga prilika 2023 (Obrazac DP – 2023), na e-mail adresu: kontakt@zdk-szz.ba

Sa jedne e-mail adrese je moguće poslati samo jednu prijavu. Ukoliko sa iste e-mail adrese bude dostavljeno više prijava, kao validna će se uzeti samo ona koja je prva dostavljena.

Prijave na Program se evidentiraju u realnom vremenu, po datumu i vremenu primanja e-maila. Sve prijave će, u skladu sa pravilima Programa, biti provjerene. Služba će na svojoj web stranici postaviti informaciju o prispjelim prijavama nezaposlenih osoba, sa statusom ‘na provjeri’, ‘odobreno’ i ‘na čekanju’.

Na Program mogu se prijaviti nezaposlene osobe koje se nalaze na evidenciji Službe za zapošljavanje ZDK prije dana podnošenja Obrasca prijave – Druga prilika 2023 (Obrazac DP – 2023).

Služba provjerava kvalificiranost nezaposlene osobe/aplikanta za učešće u Programu (status nezaposlenosti, ranije učešće u Projektima samozapošljavanja, odjava samostalne djelatnosti/privrednog društva).

Nakon što Služba provjerom utvrdi koje su od prijavljenih nezaposlenih osoba/aplikanata u statusu odobrene i kvalifikovane za učešće u Programu, Služba poziva nezaposlenu osobu/aplikanta da u roku od 60 dana od dana podnošenja prijave dostavi dodatnu dokumentaciju za zaključivanje ugovora o sufinansiranju samozapošljavanja.

Obrazac DP – Zahtjev za sufinansiranje 
Obrazac SO
Program Start up – Druga prilika 2023