image_pdfimage_print

Upravni odbor Federalnog zavoda za zapošljavanje je na sjednici održanoj 23.5.2023. godine donio Odluku o usvajanju programa „Obuka za tržište rada 2023“ koji će Federalni zavod za zapošljavanje realizirati u saradnji sa kantonalnim službama za zapošljavanje. Cilj Programa je uključiti 500 nezaposlenih osoba prijavljenih na evidenciju nezaposlenih u Federaciji BiH u programe obuke kod poslodavaca, a kako bi stekli dodatna znanja i vještine i povećali svoju zapošljivost. U toku su intenzivne pripreme za realizaciju programa, a otvaranje javnog poziva i dostupnost online obrazaca na web portalu Zavoda i Službi očekuje se uskoro. Do otvaranja javnog poziva tekst predmetnog programa, radi informiranja, dostupan je na linku https://www.fzzz.ba/ckFinderFiles/files/Programi/-Program%20Obuka%20za%20tr%C5%BEi%C5%A1te%20rada%202023%20-%20kona%C4%8Dna%20verzija.pdf.