image_pdfimage_print

Razvojna agencija Žepče, u ime Lokalnog partnerstva za zapošljavanje ZDK, poziva nezaposlene osobe na evidenciji Zavoda za zapošljavanje ZDK da se prijave za sudjelovanje u projektu „T4E (Training for employer) – Obuka za potrebe poslodavca“, koji je financiran od strane Europske unije, a provodi se u okviru druge faze projekta „Podrška Europske unije lokalnim partnerstvima za zapošljavanje – Faza II“ (LEP II) koji implementira Međunarodna organizacija rada u BiH. 1. Predmet javnog poziva Predmet javnog poziva je izbor polaznika/ca za pohađanje obuka izvedenih po programima osposobljavanja. Sve obuke će biti izvedene po akreditiranim programima osposobljavanja, što uključuje teorijski i praktični dio i potpuno su besplatne za sve polaznike. Obuke će biti organizirane i provedene u Žepču, u Centru poslovnih kompetencija Žepče. Ukoliko dođe do promjene mjesta održavanja obuke, kandidati/kinje će biti informirani na vrijeme. Vrijeme početka svake od obuka ovisi od intenziteta popunjavanja grupa. Planirano trajanje obuka je 120 školskih sati u periodu srpanj/juli. Svi izabrani polaznici/e će biti na vrijeme informirani o mjestu i vremenu održavanja obuke. Polaznici/e koji uspješno završe obuku i stručno osposobljavanje će dobiti akreditirano uvjerenje/certifikat koji izdaje partner na projektu “ WMTA Banja Luka – Ustanova za stručno obrazovanje odraslih“, te će im od strane partnera na projektu biti pružena aktivna pomoć u pronalasku zaposlenja. 2. Obuke Nezaposlene osobe se mogu prijaviti za pohađanje sljedećih programa osposobljavanja: 1. OBUKA ZA VODITELJA U PROIZVODNJI – broj polaznika 10 2. OBUKA ZA MODELARE NAMJEŠTAJA I DIZAJNA INTERIJERA – broj polaznika 10 Obuke su kreirane i definirane na osnovu istraživanja interesa nezaposlenih osoba i potreba poduzeća sa područja općina Žepče, Zavidovići, Maglaj i Usora. Za polaznike sa općina Usora i Maglaj će biti pokriveni troškovi prijevoza u visini mjesečne karte. Za vrijeme trajanja obuke, osigurano je osvježenje za sve polaznike. CILJEVI OBUKA OBUKA ZA VODITELJA U PROIZVODNJI – Osposobiti polaznike za stjecanje potrebnih znanja i vještina iz upravljanja organizacijom i proizvodnjom, upravljanja kvalitetom, upravljanja ljudskim potencijalima, poslovne komunikacije, tehničke i informatičke pismenosti za rješavanje praktičnih problema u poslovnim subjektima. Teorijska i praktična nastava izvodi se prema sljedećim modulima: • Modul I – Informatika, • Modul II – Osnove tehničkog crtanja i mjerne tehnike, • Modul III – Organizacija i upravljanje proizvodnjom, • Modul IV – Kvaliteta i upravljanje kvalitetom, • Modul V – Komunikacija, upravljanje ljudskim resursima i timski rad. OBUKA ZA MODELARE NAMJEŠTAJA I DIZAJNA INTERIJERA – Osposobiti polaznike za samostalan rad u drvnoj industriji na širokom spektru poslova vezanih uz modeliranje namještaja i dizajn interijera, uz poštivanje propisa koji se odnose na zaštitu na radu, pravilno korištenje alata i opreme za rad, racionalno korištenje materijala, razvoj radnih osobina, preciznosti i odgovornosti prema poslu, te razvijanje partnerskih odnosa sa ostalim sudionicima u radovima na gradilištima. Također, cilj je stjecanje potrebnih znanja i vještina koje će polazniku omogućiti da nakon završenog osposobljavanja, uz minimalno vrijeme uvođenja u posao, obavlja poslove i zadatke iz opisa svog zanimanja u vezi s izradom tehničkog dokumentaciju, praćenje procesa proizvodnje namještaja i elemenata interijera te kontrolu kvalitete proizvoda i sirovina. Teorijska i praktična nastava izvodi se prema sljedećim modulima: • Modul I – Osnove profesionalne tehnologije • Modul II – Izrada tehničke dokumentacije • Modul III – Praćenje procesa proizvodnje namještaja i elemenata interijera • Modul IV – Kontrola kvalitete proizvoda i materijala 3. Uvjeti sudjelovanja Svi polaznici/e prilikom prijave na javni poziv moraju ispuniti sljedeće opće uvjete: • Da imaju navršenih 18 godina starosti, • Minimalno završenu srednju školu (III stupanj) • Da su nezaposlene osobe registrirane na evidenciji JU Služba za zapošljavanje Zeničko-dobojskog kantona. 4. Izbor kandidata Izbor polaznika/ca će se vršiti do popune raspoloživih mjesta za obuke predviđenih Projektom, odnosno do izbora do 10 nezaposlenih osoba za okuku „Voditelj u proizvodnji“ i do izbora do 10 nezaposlenih osoba za okuku „Modelar namještaja i dizajna interijera“. Prilikom obrade prijava, prednost ali ne i uvjet, imat će nezaposlene osobe prijavljene na evidenciji Biroa za zapošljavanje Žepče, Zavidovići, Maglaj i Usora, žene, mladi (mlađi od 30 godina), nezaposleni koji su registrirani u evidenciji zavoda za zapošljavanje duže od 12 mjeseci i lica sa invaliditetom. 5. Način prijave Nezaposlene osobe, koje žele pohađati program stručnog osposobljavanja dužne su u predviđenom roku dostaviti sljedeće: 1. Prilog_1_prijavni obrazac_obuke_ILO_VODITELJ_MODELAR  2. Uvjerenje kojim se dokazuje status nezaposlene osobe, izdano od nadležnog Biroa za zapošljavanje. Napomena: U postupku izbora polaznika/ca, biti će provjereno da li zainteresirani/a ima status nezaposlene osobe, a na osnovu uvida u evidenciju JU Služba za zapošljavanje Zeničko-dobojskog kantona, te se može zahtijevati dodatna dokumentacija kojom se dokazuju ispunjavanje uvjeta polaznika/ce za pohađanje obuke. 6. Rok za podnošenje zahtjeva za učešće u obuci Rok za dostavljanje prijava po ovom Javnom pozivu je otvoren do 14.07.2023. godine. 7. Način prijave i rezultati Javnog poziva Nezaposlene osobe sa evidencije JU Služba za zapošljavanje Zeničko-dobojskog kantona koje žele sudjelovati u ovom Javnom pozivu, prijavu predaju na jedan od sljedećih načina: – E-mailom poslati skeniran ili uslikan Obrazac za prijavu na razepce@gmail.com i uvjerenje o nezaposlenosti – Putem pošte ili osobno na adresu: Razvojna agencija Žepče, Ulica Prva bb, 72230 Žepče. Polaznici/e koji budu odabrani za sudjelovanje na obukama će biti kontaktirani putem e-mail adrese koju navedu u prijavnom obrascu. 8. Dodatne informacije Dodatne informacije po ovom javnom pozivu mogu se dobiti u Razvojnoj agenciji Žepče na adresu Ulica Prva bb, 72230 Žepče ili putem e-mail-a na razepce@gmail.com. Kontakt osoba Jugoslav Sarajlić. 9. O projektu Projekt „T4E (Training for employer) – Obuka za potrebe poslodavca“ implementira Lokalno partnerstvo za zapošljavanje ZDK koga čine: Razvojna agencija Žepče d.o.o. (RAŽ), JU Služba za zapošljavanje Zeničko-dobojskog kantona, Općina Žepče, Grad Zavidovići, Općina Usora, Saga d.o.o. Žepče, Stolarija Šimić d.o.o. Žepče, Prlić d.o.o. Žepče, Jifeng d.o.o. Žepče, Bontex d.o.o. Maglaj, Ustanova za stručno obrazovanje odraslih „WMTA“ Banja Luka Centar za obrazovanje odraslih „EDUKA BH“ Tešanj, Regionalna razvojna agencija za regiju Centralna BiH – REZ Zenica, Udruga poslodavaca Usora, Drvni klaster „Namještaj i drvo“ Sarajevo. Opći cilj projekta je doprinijeti povećanju društvene kohezije kroz aktiviranje i integraciju nezaposlenih osoba na tržište rada putem uspostave održivih institucionalnih mehanizama koordinacije rada lokalnih aktera za tržište rada i programa obuka koji korespondiraju potrebama lokalnog tržišta rada. Lokalno partnerstvo za zapošljavanje ZDK je jedno od 20 uspostavljenih u zemlji u okviru LEP II projekta, koji financira Europska unija, a realizira Međunarodna organizacija u BiH, a koji ima za cilj da doprinese poboljšanju prilika zapošljavanja u lokalnim zajednicama dajući podršku razvoju lokalnih partnerstava za zapošljavanje kao partnerski uspostavljenih mehanizama za tržište rada koji osiguravaju pristup formalnom zapošljavanju na lokalnom nivou, unaprjeđuju vještine i stvaraju prilike za zapošljavanje osoba u nepovoljnom položaju na tržištu rada. Za više informacija o projektu LEP II, posjetite www.partnerstvo.ba i kanale društvenih mreža (Instagram, Facebook, Twitter i YouTube

Javni_poziv_obuke_ILO_VODITELJ_MODELAR