image_pdfimage_print

Obavještavamo poslodavce da se 04.10.2023. godine mogu prijaviti na Program sufinansiranja zapošljavanja Služba u saradnji sa poslodavcima 2023., shodno raspoloživim dodatnim sredstvima u iznosu od 500.000,00 KM.

Prijave će se zaprimati u vremenu od 08:00 do 15:00 sati do utroška sredstava.

Prijave za učešće na navedeni Program vrše se isključivo slanjem potpisanog i ovjerenog Obrasca prijave – Služba u saradnji sa poslodavcima 2023 (Obrazac SP) od ovlaštene osobe, na e-mail adresu: kontakt@zdk-szz.ba

Sa jedne e-mail adrese je moguće poslati samo jednu prijavu za samo jednog poslodavca. Ukoliko sa iste e-mail adrese bude dostavljeno više prijava, kao validna će se uzeti samo ona koja je prva dostavljena.

Prijave na mjeru se evidentiraju u realnom vremenu, po datumu
i vremenu primanja e-maila. Sve prijave će, u skladu sa pravilima Programa, biti provjerene.
Služba će na svojoj web stranici postaviti informaciju o prispjelim prijavama poslodavaca sa statusom, „odobrene“ i „na čekanju“.

U Programu Služba u saradnji sa poslodavcima 2023 zaprima Obrazac SP, te ukoliko je isti ispravno i uredno popunjen Služba obavještava Zavod koji vrši provjeru u skladu sa tačkom 11. Programa.

Nakon uspješno izvršenih provjera, Zavod putem e-maila informiše Službu da pristupi procesu izrade i zaključivanja ugovora o sufinansiranju sa kvalificiranim poslodavcem.

Nezaposlena osoba mora biti prijavljena na evidenciju nezaposlenih najmanje jedan dan prije podnošenja Obrasca prijave – Služba u saradnji sa poslodavcima 2023 (Obrazac SP).

Napominjemo da je registracija poslodavca preduslov za sudjelovanje u Programu, a mora se izvršiti prije podnošenja Obrazac SP.

 

Obrazac SP – Zahtjev za sufinansiranja zapošljavanja
Obrazac SO
Program sufinansiranja zapošljavanja Služba u saradnji sa poslodavcima 2023