image_pdfimage_print

Na osnovu člana 28. Zakona o srednjoj školi („Službene novine Ze-do kantona“ 9/17.), člana 24. Zakona o obrazovanju odraslih („Službene novine Ze-do kantona“ 5/14.), Pravila JU Mješovite srednje škole Zenica, Rješenja Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport Ze-do kantona o ispunjavanju uslova za reverifikaciju uslova rada i programa, broj: 10-38-5753-14-01/17. od 16.06.2017. godine i Odluke Školskog odbora, broj: 2106-2/2023 od 15.11.2023. godine, JU Mješovita srednja škola Zenica raspisuje:

I     Opći i posebni uslovi za upis

U programe srednjoškolskog obrazovanja polaznika programa obrazovanja odraslih može se upisati lice starije od 18 godina, a da pri tome nema status redovnog učenika ili studenta.

II    Broj slobodnih mjesta za upis i programi

Trogodišnji programi za sticanje srednje stručne spreme i programi prekvalifikacije za stručno zvanje:

 • Kuhar                                  10 polaznika

Četverogodišnji programi za sticanje srednje stručne spreme i programi prekvalifikacije za zanimanja:

 • Prehrambeni tehničar         10 polaznika
 • Poljoprivredni tehničar       10 polaznika
 • Poslovno-pravni tehničar    10 polaznika

III     Naziv javne isprave koja se izdaje i zvanje/zanimanje koje se stiče po završetku programa

Po završetku trogodišnjeg programa za sticanje srednje stručne spreme i programa prekvalifikacije za stručna zvanja, stiče se diploma o završenoj srednjoj školi za stručno zvanje:

 • Kuhar

 Po završetku četverogodišnjeg programa za sticanje srednje stručne spreme i programa prekvalifikacije za stručna zanimanja, stiče se diploma o završenoj srednjoj školi za zanimanje:

 • Prehrambeni tehničar
 • Poljoprivredni tehničar
 • Poslovno-pravni tehničar

IV     Potrebna dokumentacija

Uz zahtjev za upis potrebno je dostaviti sljedeću dokumentaciju (original ili ovjerenu kopiju):

 • Izvod iz Matične knjige rođenih
 • CIPS – potvrda o prebivalištu
 • Svjedodžba o završenoj osnovnoj školi (original ili ovjerena kopija) – za polaznike koji nemaju završenu srednju školu
 • Svjedodžbe o završenim razredima (original ili ovjerene kopije) – za prekvalifikaciju.

Za svjedodžbe stečene u inostranstvu  dokaz nadležnog Ministarstva o nostrifikaciji.

Konkurs ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivanja.

Kompletirana dokumentacija se predaje radnim danom od 11:00 do 13:00 sati u prostorijama škole – kod pomoćnika direktora škole, na adresi dr. Adolfa Goldbergera 10, Zenica.

Sve dodatne informacije mogu se dobiti putem telefona: 032/460-385; faxa: 032/460-387, putem e-maila: srednjamjesovita@gmail.com ili lično u prostorijama škole na adresi dr. Adolfa Goldbergera br. 10, Zenica.

 

Direktorica škole

Amela Mujaković, prof.