image_pdfimage_print

Obavještavaju se korisnici kojima je priznato pravo na novčanu naknadu u skladu sa Zakonom o posredovanju u zapošljavanju i socijalnoj sigurnosti nezaposlenih osoba, da je dana 31.05.2024. godine izvršena isplata novčane naknade nezaposlenim osobama za mjesec april 2024. godine, kao i novčane naknade za zaostali period tj. licima kojima su rješenja izdata zaključno sa 30.04.2024. godine.