image_pdfimage_print

Obavještavamo poslodavce da se 26.06.2024. godine mogu prijaviti na Program sufinansiranja zapošljavanja Služba u saradnji sa poslodavcima 2024.

Prijave će se zaprimati u vremenu od 08:00 do 15:00 sati.

Javni poziv će biti otvoren do utroška sredstava.

Prijave za učešće na navedeni Program vrše se isključivo slanjem potpisanog, ovjerenog i skeniranog Obrasca prijave – Služba u saradnji sa poslodavcima 2024 (Obrazac SP) od ovlaštene osobe, na e-mail adresu: kontakt@zdk-szz.ba

Sa jedne e-mail adrese je moguće poslati samo jednu prijavu za samo jednog poslodavca. Ukoliko sa iste e-mail adrese bude dostavljeno više prijava za više različitih poslodavaca, kao validna će se uzeti samo ona koja je prva dostavljena. Ukoliko isti poslodavac dostavi u više navrata istu prijavu, u obzir će se uzeti e-mail sa prijavom koji je dostavljen posljednji.

 Prijave na mjeru se evidentiraju u realnom vremenu, po datumu i vremenu primanja e-maila. Sve prijave će, u skladu sa pravilima Programa, biti provjerene.
Služba će na svojoj web stranici postaviti informaciju o prispjelim prijavama poslodavaca sa statusom, „odobrena“ i „na čekanju“. Nezaposlena osoba mora biti prijavljena na evidenciju nezaposlenih najmanje 1 (jedan) dan prije podnošenja Obrasca prijave – Služba u saradnji sa poslodavcima 2024 (Obrazac SP).

 Napominjemo da je registracija poslodavca preduslov za sudjelovanje u Programu, a mora se izvršiti prije podnošenja Obrasca SP.

Obrazac SP – Zahtjev za sufinansiranja zapošljavanja
Program sufinansiranja zapošljavanja Služba u saradnji sa poslodavcima 2024