image_pdfimage_print

Obavještavamo sve kandidate koji su se prijavili na Javni oglas za prijem lica na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa objavljen 02.06.2023. godine na stranicama REZ Agencije, Zeničko-dobojskog kantona i JU Službe za zapošljavanje ZDK, da je Komisija za izbor u cjelosti provela predviđenu proceduru u skladu sa raspisanim javnim oglasom i Pravilnikom o utvrđivanju uslova, kriterija, načina bodovanja i prijema kandidata prijavljenih na javni oglas.

Nakon završene procedure izbora, dana 26.06.2023. godine, Komisija je donijela Konačnu rang listu primljenih kandidata, koja se nalazi u prilogu.

Kandidati koji se ne nalaze na Konačnoj listi mogu izjaviti prigovor na istu u roku od 3 dana od dana posljednje objave Konačne liste Regionalnoj razvojnog agenciji za regiju Centralna BiH – „REZ“ d.o.o Zenica.

Konacna rang lista